Parteneri


CENTRUL DE STUDII TURCE (CST) – este unul dintre centrele de tradiţie din spaţiul academic românesc, activ de peste trei decenii la Facultatea de istorie a Universităţii din Bucureşti. Pe 26 iunie 1985, la iniţiativa turcologului Mihai Maxim s-au pus bazele Laboratorului de Studii Otomane, transformat în 1993 în Centrul de Studii Turco-Otomane şi din 2003 în Centrul de Studii Turce. CST are ca domeniu de activitate istoria Imperiului otoman, a Turciei moderne şi a relaţiilor româno-turce în secolele XV-XX. CST organizează evenimente ştiinţifice dedicate istoriei, culturii şi civilizaţiei otomane şi turce. Deţine o bibliotecă proprie de specialitate şi găzduieşte cursuri şi seminarii pentru studenţi la nivel de licenţă, masterat şi doctorat. 


CENTER FOR CULTURE AND GOVERNANCE IN EUROPE, University of St. Gallen ( (GCE-HSG) – finanțează proiectul prin GCE-HSG Research Dissemination Grant: Borderland Studies in Eastern Europe and the Black Sea Region. GCE-HSG examinează transformările sociale, economice, politice, guvernamentale și culturale din Europa dintr-o perspectivă interdisciplinară și transnațională. Scopul Centrului pentru Guvernare și Cultură în Europa (GCE-HSG) este dublu: să ridice profilul cercetării europene interdisciplinare la Universitatea din St. Gallen și să încurajeze colaborarea internațională cu instituții de cercetare similare din Europa. Cercetările noastre privind sistemele și culturile de guvernare abordează forme și modele de interacțiune în care o varietate de actori publici și privați modelează elaborarea politicilor publice și comportamentul societal în general.